Ciekawe kierunki studiów: inżynieria produkcji studia. Sprawdź program!

Studia takie jak inżynieria produkcji pozwalają zdobyć szeroką wiedzę oraz kompetencje inżynierskie. Jednocześnie umożliwiają one pracę w perspektywicznym zawodzie i osiąganie wysokich zarobków.

Program studiów

W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest inżynieria produkcji studia przeznaczone są dla osób, które interesują się technicznymi naukami. W kraju istnieje wiele uczelni, które oferują kształcenie na kierunku inżynieria produkcji. Każda uczelnia ma własny program studiów, które w znaczny sposób się od siebie różnią. Na studiach jest dużo wiedzy z tematu elektrotechniki oraz elektroniki, dlatego osoby po technikum będą miały znacznie łatwiej na studiach. Jednocześnie studenci będą mogły się zapoznać z budową oraz konstrukcją maszyn, a także z informatyką.

Materiałoznawstwo

Szczególnie ważnym zagadnieniem jest materiałoznawstwo oraz analiza kosztów produkcji konkretnych elementów. Po ukończeniu studiów będziesz miał wiedzę na temat automatyzacji produktów. Będziesz umieć także projektować systemy oraz układy posiadające różne moduły. Najczęściej pracę po takich studiach można znaleźć w zakładzie produkcyjnym. Specjaliści od inżynierii produkcji są tam szczególnie poszukiwani. Jednak nie jest to jedyna możliwość, ponieważ szeroki zasób wiedzy oraz umiejętności będą przydatne także w firmach naukowo-badawczych oraz placówkach doradczych. Firmy, które pracują w branży IT również poszukują absolwentów tego kierunku. Studiowanie inżynierii produkcji pozwala rozwinąć się zawodowo.

Sprawdź ofertę: http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ie/85/profil_ksztalcenia.html

Systemy zarządzania

Osoby, które zainteresowane są różnymi systemami zarządzania będą idealnymi kandydatami na ten rodzaj studiów. W przyszłości będą oni mieli także realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz wykształcenie będą mogły znacznie udoskonalić proces produkcji i zwiększyć zyski firmy. Jest to kierunek dla ludzi, którzy chcą swoją przyszłość związać z zakładami produkcyjnymi. Inżynieria produkcji realizowana jest na studiach dziennych oraz studiach zaocznych. Studia zaoczne są świetną propozycją dla ludzi, którzy chcą połączyć naukę z pracą zawodową. W ten sposób można zdobyć doświadczenie jeszcze podczas nauki na studiach. Tacy studenci są znacznie bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców.

Etap edukacji

Pierwszy etap edukacji na studiach inżynieria produkcji trwa trzy lata, natomiast drugi dwa lat i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Bardzo ważna jest jednoczesna nauka języków obcych, ponieważ absolwenci tego kierunku będą musieli sporządzać raporty w językach obcych. Raporty takie z reguły dotyczyć będą procesów produkcyjnych, dlatego znajomość języka obcego musi być na wysokim poziomie. Dodatkowo przydatne będzie specjalistyczne słownictwo. Dlatego terminologia stosowana w zakładach produkcyjnych jest bardzo ważna i dlatego wielu wykładowców skupia na niej wyjątkową uwagę. Inżynierię produkcji można studiować również prywatnie, ale wtedy trzeba zapłacić za możliwość nauki.

Dodaj komentarz