Czym są Magisterskie Studia Menedżerskie MBA?

MBA to magiczny skrót, który większości z nas trudno rozszyfrować. Pochodzi on od angielskich słów Masters in Business Administration. Studia MBA przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu, a zdobycie certyfikatu MBA to przysłowiowy milowy krok na drodze do sukcesu.

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA, co to jest?

Magisterskie Menedżerskie Studia MBA to bardzo intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Na jednym z polskich uniwersytetów program Studiów MBA jest prowadzony od 1993 roku w formie Executive MBA i kilka razy został zaliczony do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA. Magisterskie Studia Menedżerskie MBA to odpowiedź na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla.

Co daje ukończenie Studiów MBA?

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA to prestiżowe studia, które przygotowują do kariery w świecie biznesu, zwłaszcza kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych. Adresatami programu są aktywni zawodowo od co najmniej 3 lat absolwenci szkół wyższych (krajowych i zagranicznych) politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych i  artystycznych kierunków,  przed którymi stoi szansa na zarządzanie przedsiębiorstwem, a którzy chcą być dobrze przygotowani na to wyzwanie.

Dla kogo przeznaczone są studia MBA?

Osoba, która chce się dostać na studia MBA powinna mieć od 25 do 30 lat i około 3-4 lat doświadczenia zawodowego. Większość kandydatów ma ukończone studia magisterskie przynajmniej na jednym kierunku, jednak nie jest to konieczne. Osoby, które nie posiadają doświadczenia zawodowego, z pewnością nie dostaną się na studia MBA w szkołach amerykańskich. W Polsce ten zakaz nie jest przestrzegany tak restrykcyjnie, ale nie skorzystamy w pełni z zajęć, jeśli nie będziemy

znać praktycznej rzeczywistości. Na studia MBA należy zapisać się do grupy, w której średnia wieku jest zbliżona do naszego wieku.  Osoby nieco starsze powinny zastanowić się nad inną formą studiów MBA np. w starsze, bardziej zaawansowanej grupie.

Studia menadżerskie MBA to bardzo prestiżowy kierunek, na którym dużą wagę przykłada się do umiejętności praktycznych. W związku z tym podczas zajęć organizowane są zarówno zajęcia z ekonomii, jak i warsztaty z zasad prowadzenia  z negocjacji.

Dodaj komentarz