Czy ekonomia to perspektywiczny kierunek studiów?

Studia to ostatni etap edukacji, po którym nieodwołalnie trzeba wkroczyć w dorosłe życie. Wkraczanie to oznacza wyprowadzkę od rodziców, której dłużej nie da się odkładać, znalezienie i urządzenie mieszkania, a to wszystko poprzedzone musi być długotrwałym i bolesnym procesem szukania pracy zarobkowej. Jeśli ta ma być ciekawa i dobrze płatna, musimy wybrać kierunek studiów, który poprawi naszą atrakcyjność na rynku pracy. Czy ekonomia to dobry wybór?

Czym jest ekonomia?

Ekonomia jest nauką społeczna o gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów zajmującą się  analizą procesów gospodarczych. Nauka ta bada gospodarcze aspekty działalności człowieka, szuka optymalnych zasad gospodarowania i wyjaśnia, jak one działają. Ekonomiści wiedzą, jakie są zasady gospodarowania, co jest niezwykle cenną wiedzą. W obecnym, zglobalizowanym świecie nauka ta i oparta na niej dziedzina praktyki zajmują się problemami kryzysów gospodarczych, optymalizacją zużycia zasobów, problematyką wzrostu gospodarczego, budżetów i zadłużenia. Ekonomia jest przydatna w czasie analiz procesów przetwarzania ograniczonych zasobów, które przeznaczone są do produkcji lub dystrybucji.

Czy warto studiować ekonomię?

Obecnie za atrakcyjne uznaje się kierunki studiów, na których zdobywa się wiedzę przydatną, docenianą i dobrze opłacaną na rynku pracy. O wyborze studiów decydują preferencje i wrodzone zdolności absolwenta szkoły średniej, a przede wszystkim to, czy po ich skończeniu łatwo jest znaleźć atrakcyjne zajęcie.

Nauka na studiach ekonomicznych  do łatwych nie należy. Student spędza dużo czasu na wykładach, seminariach i ćwiczeniach, a popołudnia poświęca na poszukiwania w bibliotekach i czytelniach. Programy studiów z ekonomii zawierają makroekonomię, mikroekonomię, matematykę, finanse publiczne oraz narzędzia informatyczne wspierające analitykę i prognozowanie ekonomiczne. Ilość wiedzy do opanowania jest ogromna. Jednocześnie trzeba zauważyć, iż osoba, która skończy ten kierunek studiów będzie dysponowała uniwersalną wiedzą, więc będzie mogła szukać pracy w każdym miejscu na świecie. Prawa ekonomii są takie same na całym świecie, a na polskich uniwersytetach studenci poznają także międzynarodowe prawo gospodarcze oraz gospodarkę w warunkach zglobalizowanego świata.

Ekonomista, zwłaszcza taki, który na studiach ciężko pracował, może wybierać spośród instytucji i firm, w których może znaleźć zatrudnienie. Może bowiem aplikować do instytucji finansowych, ubezpieczeniowych czy do firm sektora produkcyjnego i przetwórczego. Ma także pracę na pracę w samorządach i instytucjach rządowych. Ekonomia jest więc perspektywicznym kierunkiem studiów.

Dodaj komentarz