Jak funkcjonuje transport międzynarodowy?

Dla przeciętnego Kowalskiego międzynarodowy transport drogowy oznacza wywiezienie określonych towarów poza granice naszego kraju. Tymczasem z uwagi na przynależność Polski do Unii Europejskiej, definicja transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 3 pkt. 1 ustawy o VAT najogólniej oznacza przemieszczanie towarów z obszaru wewnątrzwspólnotowego poza ten obszar. Z założenia nie jest transportem międzynarodowym przewóz realizowany na terytorium Unii Europejskiej oraz taki przewóz towarów, w którym miejsce nadania i odbioru są usytuowane na terytorium kraju, a jedynie część trasy przebiega poza jego granicami na zasadach tranzytu.

Czym różni się transport międzynarodowy od krajowego – najważniejsze cechy

Oczywiste jest, że świadczenie usług na terenie daleko wykraczającym poza granice kraju, a tym bardziej poza Unią Europejską wymaga znacznie większej wiedzy. Znajomość przepisów obowiązujących na terenie kraju, przez który odbywa się transport międzynarodowy oraz gdzie znajduje się docelowy punkt przewozu jest w tym biznesie podstawą. Co ważne, pomimo stałych wysiłków dążących do ujednolicenia przepisów prawnych dotyczących transportu drogowego w Unii Europejskiej, wciąż w wielu krajach różnią się one między sobą, a ich nie znajomość nie zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności i naraża na wysokie kary finansowe.

Dokumentacja samochodu i kierowcy, opłaty drogowe

Pomimo iż kierowca może poruszać się po większości dróg zagranicznych wyłącznie na rodzimym prawie jazdy, istnieje wiele innych dokumentów, które musi on posiadać ze sobą do okazania w danym kraju. Również wszelkie opłaty za poruszanie się po drogach na terenie danego kraju muszą być opłacone wcześniej lub kierowca musi być przygotowany na ich dokonanie w stosownym momencie.

Przepisy ruchu drogowego

Oczywistym wydaje się być fakt, że kierowca wyruszający w międzynarodową trasę musi znać przepisy wszystkich krajów po których będzie się poruszał. W praktyce bywa z tym różnie. Optymistycznie zakłada się, że nie powinno być znaczących różnic w stosunku do rodzimych norm oraz tych obowiązujących w krajach ościennych. Tymczasem różnice są i dotyczą one zwłaszcza samochodów o dużym tonażu i gabarytach.

Język

Optymalnie byłoby, gdyby kierowca znał język kraju w którym się porusza. Oczywiście w przeciwieństwie do obowiązku przyswojenia sobie przepisów ruchu drogowego, tutaj prawo jest liberalne. Jednak doświadczenie pokazuje, że nieznajomość choćby podstawowych zwrotów używanych na danym terytorium stawia kierowcę nie tylko w niezręcznej sytuacji, ale może być wręcz niebezpieczne – zwłaszcza w sytuacjach nieprzewidzianych (awaria, wypadek, choroba, kradzież etc.).

Transport międzynarodowy – rachunek kosztów i zysku

Opisane wyżej kwestie sprawiają, że transport międzynarodowy jest znacznie bardziej wymagający w sektorze przewozów długodystansowych, czyli pomiędzy poszczególnymi krajami. Konieczność stałego monitorowania zmieniających się przepisów oraz znacznie wyższe wymagania względem kierowców już na wstępie ograniczają liczbę kandydatów, a ci którzy są w stanie sprostać wymogom oczekują stosownego wynagrodzenia.

Oczywiste wydatki, związane z większą ilością paliwa, koniecznością zapewnienia bezpiecznego postoju dla samochodu i noclegów dla kierowcy oraz pokryciem wszelkich dodatkowych opłat manipulacyjnych sumują się z akcyzami i różnicami w opłatach celnych i fiskalnych. Kalkulowanie powyższych prowadzi do wniosku, że tylko firma o mocnej pozycji na rynku i stabilnej organizacji wewnętrznej podoła na dłuższą metę wyzwaniom. Jeśli jednak tak się stanie, potencjalne zyski również są proporcjonalnie większe.

Dodaj komentarz