Kryteria wyboru firmy ubezpieczeniowej

Obecnie na rynku działa wiele firm ubezpieczeniowych oferujących szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Starają się one pozyskać jak największą liczbę nowych klientów. Wprowadzają więc nowe rozwiązania i zmuszają tym samym potencjalnych klientów do analizy ich działalności. Jak zatem wybrać odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe? Jak nie popełnić błędu, decydując się na ubezpieczenie OC?

Jakich błędów nie popełnić?

Wiele osób jest niezadowolonych z danego ubezpieczenia OC, gdyż zdecydowały się na zawarcie umowy ubezpieczeniowej bez wcześniejszego zapoznania się z ogólnymi jej warunkami OWU. Podstawowym błędem jest podejmowanie decyzji o wyborze danej firmy ubezpieczeniowej tylko na podstawie wysokości wymaganej składki. Podczas podejmowania decyzji o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego znaczenie ma o wiele więcej kwestii.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Na samym starcie należy zdecydować się na jakie zdarzenie ubezpieczenie OC lub inne ma być wykupione. Trzeba przy tym pamiętać, że nie zawsze rzeczywisty zakres ochrony pokrywa się z tym, na co wskazywać może sama nazwa umowy. Podczas definiowania podstawowej potrzeby ubezpieczeniowej, warto upewnić się czy dany program przypadkowo nie zawiera zabezpieczenia dodatkowego. To rozwiązanie bardzo ciekawe, ale stosowane stosunkowo rzadko.

Jakie towarzystwo ubezpieczeniowe wybrać?

W tym przypadku trzeba wyeliminować te firmy ubezpieczeniowe, które mają słabą pozycję na rynku i nie gwarantują wypłaty odszkodowania. Tutaj analizie powinno się poddać takie wskaźniki jak pozycja rynkowa, doświadczenie rynkowe, poziom wskaźników technicznych, spełnienie wymogów prawnych itd. Dobrze jest też zwrócić uwagę na udziałowców danego towarzystwa.

Oczywiście nie w każdym przypadku dokładne przestrzeganie wymogów formalnych ma swoje uzasadnienie. Tak dzieje się przy wskaźnikach, które liczone bywają niekiedy według różnych metod. Bardzo ważnym elementem analizy są zawsze udziałowcy firmy ubezpieczeniowej. Jeśli jest to znany, zagraniczny ubezpieczyciel, to z pewnością przekazuje on danemu towarzystwu odpowiednią wiedzę, która pozwala na wypracowanie odpowiednio wysokich zysków z inwestowanego kapitału.

Jak wybrać odpowiednią ofertę np. ubezpieczenia OC?

Na końcu można przystąpić do porównania przygotowanych ofert. Warto przy tym zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. Szczególną uwagę należy skupić na podstawowym zakresie ochrony. Określa on jakie zdarzenia podlegają ochronie i zapewniają tym samym wypłatę odszkodowania. Spore znaczenie ma również rozszerzony, dodatkowy zakres ochrony, który czasem okazuje się być niepotrzebny lub za drogi.

Wybierając ubezpieczenie OC lub inne warto sprawdzić jakie są wyłączenia, a więc sytuacje, w których wypłata odszkodowania nie ma miejsca. Kolejnym istotnym parametrem jest udział własny, czyli kwota do wysokości, której firma w szkodzie nie uczestniczy, a ubezpieczony musi pokryć straty z własnych pieniędzy.

Dodaj komentarz