Księga przychodów i rozchodów – dla kogo?

Prowadzenie ksiąg to obowiązek, który dotyczy szerokiej grupy podmiotów. Rejestrować przychody i koszty muszą nie tylko osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne), ale także osoby fizyczne. Trudnością może być prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, program do tego przeznaczony może jednak pomóc.

Jak wygląda podatkowa księga przychodów i rozchodów? Program do księgowości

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych. Księguje się w niej wszystkie przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami, a także wydatki, czyli wynagrodzenia pracowników oraz koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Księgi przychodów i rozchodów muszą prowadzić osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, a także spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg. Prowadzenie może zdawać się trudne – księga przychodów i rozchodów, program do księgowości i zadanie nie będzie takie trudne.

Jak założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów? Program do księgowości

KPiR powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnik w ciągu 20 dni od momentu jej założenia ma obowiązek zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego według miejsca swojego zamieszkania. Jeśli firma ma wspólników (spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych) księga powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników. Jeśli prowadzimy księgę przychodów i rozchodów, program do księgowości, który wybierzemy, musi mieć możliwość tworzenia ewidencji. Podatnik może zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w sposób elektroniczny, co jest bardzo wygodne. Prowadzenie księgi w ten sposób będzie uznane za prawidłowe jeśli będziemy mieć szczegółową instrukcję użytkowania. Elektroniczna podatkowa księga przychodów i rozchodów, program do prowadzenia firmy musi być zaprojektowana w taki sposób, by w każdej chwili możliwy był wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi. Ponadto dane muszą być przechowywane w ten sposób, by nie było możliwości ich zniszczenia lub zniekształcenia.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, program do księgowości i dużo czasu na naukę – ten zestaw na pewno sprawi, że jako właściciele firmy na pewno będziemy mieć sprawy księgowe w najlepszym porządku.

Dodaj komentarz