Najważniejsze obowiązki prowadzącego własną firmę

Prowadzenie własnej działalności wymaga nieustannego nadzoru nad licznymi obowiązkami. Terminy płatności, wypłata wynagrodzeń, podatki i ubezpieczenie przedsiębiorcy – o czym jeszcze musi pamiętać właściciel firmy?

Terminy i opłaty – codzienność przedsiębiorcy?

Terminy płatności i bezwzględna konieczność ich przestrzegania to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Na pierwszym miejscu są oczywiście podatki i regularne wypłaty należności dla pracowników. Kalendarz płatności podatkowych danej firmy jest ściśle określony i zależny m.in. od formy działalności przedsiębiorstwa, formy opodatkowania i zatrudniania (lub nie) pracowników.

Oto najważniejsze terminy, związane z opłatami podatków i ubezpieczeń:

  • 10 dzień miesiąca – opłata składek ZUS przez pracodawcę, który nie zatrudnia pracowników,
  • 15 dzień miesiąca – odprowadzanie składek ZUS (za siebie i zatrudnionych) przez pracodawcę, zatrudniającego pracowników,
  • 20 dzień miesiąca – odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy (DG na zasadach ogólnych),
  • 25 dzień miesiąca – rozliczenie podatku VAT; od 01.01.2018 w przypadku każdego typu działalności: wysłanie pliku JPK_VAT (jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego).

Uwaga: podane terminy dotyczą osób, rozliczających się według tzw. skali podatkowej. Inne terminy będą dotyczyć m.in. firm rozliczających się według karty podatkowej.

Jednolity Plik Kontrolny, czyli nowy obowiązek dla firm

Od stycznia 2018 roku, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, wszystkie firmy (bez względu na wielkość i zakres działania) są zobowiązane do przesyłania pliku JPK_VAT (ewidencja VAT). W lipcu 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą już zobowiązani do wdrożenia kompletu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Księga Przychodów i Rozchodów, faktury, zestawienia sprzedaży, magazyn – to wybrane, najważniejsze struktury pliku. Obowiązki, związane z przygotowaniem do generowania dokumentu, to ogromne wyzwanie zarówno dla dużych jak i małych firm (mikrofirm). Niedotrzymanie terminów, związanych z wysyłaniem pliku, może poskutkować nałożeniem grzywny. Co istotne, za terminowe opłacanie podatku zawsze odpowiada przedsiębiorca (niezależnie od tego, jaki podmiot prowadzi księgowość firmy).

Wyzwanie: utrzymanie płynności finansowej

Podatki, ubezpieczenie, wdrożenie struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego – to kluczowe obowiązki, spoczywające na osobach, prowadzących działalność gospodarczą. Kluczowe, ale nie jedyne. Właściciel firmy odpowiada też za pracowników (bezpieczeństwo, płace, szkolenia) i stan majątkowy przedsiębiorstwa. Nie zapominajmy też o najważniejszej kwestii, czyli płynności finansowej firmy. Przedsiębiorstwo musi regularnie generować dochody i cieszyć się zainteresowaniem klientów, konsumentów oraz współpracowników. Jakiekolwiek problemy z płynnością finansową mogą poskutkować brakiem wypłacalności i niedotrzymaniem terminów stałych opłat (ubezpieczenia, koszty stałych usług).

Najważniejszym obowiązkiem przedsiębiorcy jest zatem dbałość o skuteczną, długotrwałą strategię rozwoju firmy czyli: realizację planów sprzedaży, poszerzanie zakresu usług, docieranie do kluczowych klientów.

Dodaj komentarz