Program studiów podyplomowych z rachunkowości

Studia podyplomowe z rachunkowości umożliwiają zdobycie bardzo szerokiej wiedzy z zakresu zarówno finansów, jak i rachunkowości. Polecane są wszystkim osobom, które pragną pracować w różnego rodzaju zawodach związanych z rachunkowością, wśród których można wymienić między innymi księgowych. Program studiów podyplomowych z rachunkowości obejmuje szereg różnego rodzaju przedmiotów, które będą przydatne podczas pracy w tym zawodzie.

Księgowy w firmie

W programie studiów podyplomowych z rachunkowości można znaleźć różnego rodzaju przedmioty związane z funkcjonowaniem księgowego w firmie, w której pracuje. Związane są one przede wszystkim z podstawami zarządzania, podstawami rachunkowości, a także z etyką zawodową księgowego pracującego w działach rachunkowych.

Rachunkowość zarządcza

Kolejnym bardzo istotnym blokiem przedmiotów na studiach tego rodzaju są przedmioty związane z wysoko wyspecjalizowaną dziedziną, taką jak rachunkowość zarządcza. Obejmują one między innymi podstawy rachunkowości zarządczej, a także rachunek kosztów, który ma bardzo duże znaczenie w pracy każdego księgowego i nie tylko.

Prawo

Każdy absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości minimalnie powinien znać się także na prawie, dlatego w programie studiów można znaleźć przedmioty z nim związane. Wśród nich można wyszczególnić podstawy prawa cywilnego oraz podstawy prawa handlowego.

Zarządzanie projektami

Na podyplomowych studiach z rachunkowości znajdują się także różnego rodzaju przedmioty związane w dużej mierze z zarządzaniem projektami. Wśród nich można wyróżnić między innymi budżetowanie oraz controlling w przedsiębiorstwie, a także różne modele rachunku kosztów.

Podatki

Kolejnym blokiem przedmiotów na studiach podyplomowych z rachunkowości są różnego rodzaju przedmioty związane z podatkami, które są bardzo istotne w pracy każdego księgowego. Wśród nich można wymienić podstawy systemu podatkowego, podstawy ubezpieczeń, podatki o charakterze dochodowym i majątkowym, a także podatek od towarów i usług.

Sprawozdania finansowe

Kolejną grupą przedmiotów na tego rodzaju studiach są wszelkiego rodzaju przedmioty związane ze sprawozdawczością finansową. Są one istotne w pracy każdego finansisty. Są to takie przedmioty jak analiza finansowa oraz konsolidacja sprawozdań finansowych, a także nauka o Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Audyt i kontrola

Na studiach podyplomowych z rachunkowości słuchacze uczą się także różnego rodzaju zagadnień z zakresu audytu i kontroli. Działania te są bardzo istotne w każdej firmie, dlatego wśród przedmiotów na studiach można znaleźć przedmioty takie jak audyt wewnętrzny czy też rewizja sprawozdań finansowych.

Zarządzanie finansami

Kolejną grupą przedmiotów na studiach z rachunkowości są przedmioty związane z zarządzaniem finansami. Wśród nich można wyróżnić między innymi zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a także zarządzanie ryzykiem finansowym.

Potrzebujesz więcej informacji? Kliknij: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,736,rachunkowosc_studia_podyplomowe_dla_nieksiegowych.html

Dodaj komentarz